เกียวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี เมจิคอล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมเป็นหลัก ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เราเป็นบริษัทที่ทำการตลาดบนโลกออนไลน์ 100% เป็นเว็บไซต์ที่มีน้ำหอมแบรนด์ไว้มากกว่า 50 แบรนด์ดัง ถือว่ารวบรวมแบรนด์ต่างๆไว้มากที่สุดบนโลกออนไลน์ และจุดเด่นของเราอีก 1 อย่างคือ การรับประกันสินค้า 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าเป็นของแท้แน่นอน สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าได้ วิสัยทัศน์ เราจะเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมไว้มากที่สุด และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากที่สุด พันธกิจ CHRODON มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ด้วยหลักการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน  ด้วยการส่งมอบความรู้สึกที่ดีสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อน้ำหอมออนไลน์ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ 
1. ขยายธุรกิจในด้านการตลาดด้วยการโฆษณารูปแบบออนไลน์ 100% และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น
2. ขยายการลงทุนไปยังสมาชิกให้มีรายได้จากสินค้าของเราในอนาคต
3. เสริมสร้างธุรกิจให้เกื้อหนุนกับสมาชิกที่สนใจอยากมีรายได้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
4. ขยายตลาดธุรกิจไปยังผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้ามาก่อน
5. มุ่งพัฒนาบริษัท เว็บไซต์ และสมาชิก ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม 
1. การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
สรรหา และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วยน้ำหอมที่มีคุณภาพ และการรับประกันที่ประทับใจ
2. ระบบสมาชิกที่สร้างสรรค์ในอนาคต (Creative Innovation) 
คิดสรรค์สร้างระบบสมาชิก เพื่อสร้างสรรค์รายได้ที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจสมาชิก
3. ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม (Collaboration) 
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า
4. การจัดส่งสินค้า (Discipline) 
มีวินัยในการจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จตรงตามเวลา ไม่ช้าเกินไป
5. ยึดมั่นจริยธรรม (Ethics)
มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่บริษัท


18 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1667 ครั้ง

Engine by shopup.com